เราคือผู้เชี่ยวชาญด้านอาหาร และให้บริการจัดเลี้ยงโต๊ะจีน งานมงคล งานสังสรรค์

พัฒนาต่อเนื่อง จากรุ่นสู่รุ่น (ย่งฮั่วฮี้ง สู่ กวงโภชนา) ตลอด 60 ปีที่ผ่านมา

ด้วยความใสใจคัดสรรวัตถุติบ สร้างสรรค์รสชาติอาหาร

คุณมั่นใจได้ว่ากวงโภชนาเชนต์หลุยส์คือผู้ให้บริการโต๊ะจีนที่ดีที่สุดที่คุณเลือก